Elektro poznámky

Tato stránka slouží pouze k uložení některých mých starších poznámek z oboru elektroniky.

Značení diskových kondenzátorů

Tabulka pro určování hodnoty a typu barevně značených diskových kondenzátorů.

Značení kondenzátorů

Barevné značení diod

Tabulky pro určení typu diod podle barevného značení proužky.

Diody podle značení PRO ELECTRON

PRO Electron

Diody podle značení JEDEC

JEDEC

Obecné vzorce pro elektroniku

Dělič napětí

Odporový dělič

U2 = (R2 / R1 + R2) * U1
R1 = (R2 * U1 / U2) – R2
R2 = U2 * R1 / U1 – U2

Thomsonův vzorec

fREZ = 1 / 2Π√LC = 0,152 / √LC

Vlnová délka

λ = c / f [m; kHz]

c = 3 * 105 km/s

Odpor vodiče

R = ρ * l / S [Ω; Ωmm2/m; mm2]

ρ pro Cu = 0,01667 Ωmm2/m

Výpočet filtračního kondenzátoru

C = (IMAX / UMAX) * (arc cos (-k) / ω * (1 – k))

k = činitel zvlnění = UMIN / UMAX

Pro k = 0,2

CMIN =~ 25000 / RZ = 25000 * I / UC [μF; Ω; A; V]

Napětí na kondenzátoru

UC = Q / C = I * t / C

Výstupní výkon zesilovače

PO = VOUT2 / 2RL

VOUT = √2RL * PO

VOUT – výstupní napětí
RL – zatěžovací impedance
PO – výstupní výkon

Střídavé napětí

Sínusovka

Uef = Uo / √2 = 0,707 * Uo

Uo = √2 * Uef = 1,414 * Uef

Umv – mezivrcholové napětí
Uo – špičkové napětí
Uef – efektivní napětí
Ustř – střední napětí

Vzorce pro výpočty s operačním zesilovačem

Základní zapojení operačního zesilovače s vzorci pro výpočet zesílení a součástek.

Vzorce pro operační zesilovače

Vzorce pro operační zesilovače